VERDITYPE på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon VERDITYPE er:

NorskEngelsk
VERDITYPE

Beskrivelse

Returnerer verditypen. Bruk VERDITYPE når resultatet av en annen funksjon er avhengig av verditypen i en angitt celle.Mer informasjon (kilde)