WEIBULL.DIST.N på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon WEIBULL.DIST.N er:

NorskEngelsk
WEIBULL.DIST.N

Syntaks

WEIBULL.DIST.N(x;alfa;beta;kumulativ)

Syntaksen for funksjonen WEIBULL.DIST.N har følgende argumenter (argument: En verdi som gir informasjon til en handling, hendelse, metode, egenskap, funksjon eller prosedyre.):Mer informasjon (kilde)