XIR på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon XIR er:

NorskEngelsk
XIR

Beskrivelse

Returnerer internrenten for en serie kontantstrømmer som ikke nødvendigvis er periodiske. Hvis du vil beregne internrenten for en serie periodiske kontantstrømmer, bruker du funksjonen IR.Mer informasjon (kilde)