XNNV på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon XNNV er:

NorskEngelsk
XNNV

Beskrivelse

Returnerer netto nåverdi for en serie kontantstrømmer som ikke nødvendigvis er periodiske. Bruk funksjonen NNV til å beregne kontantstrømmer som er periodiske.Mer informasjon (kilde)