Z.TEST på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon Z.TEST er:

NorskEngelsk
Z.TEST

Syntaks

Z.TEST(matrise; x; [sigma])

Syntaksen for funksjonen Z.TEST har følgende argumenter (argument: En verdi som gir informasjon til en handling, hendelse, metode, egenskap, funksjon eller prosedyre.):Mer informasjon (kilde)