ZTEST på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon ZTEST er:

NorskEngelsk
ZTEST

Syntaks

ZTEST(matrise; x; [sigma])

Syntaksen for funksjonen ZTEST har følgende argumenter (argument: En verdi som gir informasjon til en handling, hendelse, metode, egenskap, funksjon eller prosedyre.):Mer informasjon (kilde)